Học phí đặc biệt cho cựu học viên

Nếu bạn là cựu học viên và bạn muốn học lại thêm lần nữa lớp đã học, Phương có giá hết sức đặc biệt cho bạn đây.

ONLINE

Nếu bạn chỉ muốn học MỘT LỚP, cho dù là lớp Stock Investing hoặc lớp Option thì học phí cũng đều là $100.

Nếu bạn muốn học luôn CẢ HAI LỚP (Stock Investing Option) thì học phí chung cho cả 2 lớp chỉ là $150 thôi.

LIVE

Khi xưa, để mà các bạn có thể trở lại học lớp live, thì các bạn phải chờ tới ngày cuối cùng trước khi lớp khai giảng, bạn mới biết được lớp ấy còn chỗ trống cho bạn vô ngồi hay không. Nếu lớp sold out thì bạn sẽ không có cơ hội vô học.

Bây giờ, nếu bạn muốn học lại một lớp nào, bạn có thể ghi danh ngay lập tức liền để có được chỗ ngồi chắc chắn luôn. Bạn sẽ được hưởng 50% discount cho giá học phí của lớp đó. Nếu bạn muốn ghi danh cho cả 2 lớp Stock và Option, bạn cũng được luôn 50% discount như vậy.

THANH TOÁN HỌC PHÍ

Bạn có thể thanh toán học phí bằng một trong những cách thức dưới đây:

Venmo: xin chuyển tiền đến @Edward-Tran-9

Zelle: xin gởi tiền về số mobile phone 408-888-7668

Check: làm ơn gởi check đến Edward Tran, 2200 Ringwood Avenue, San Jose, CA 95131

Thank you!