Mai mốt lớn lên

em be cao rau

Phương tình cờ đọc được mấy lời “hoa thơm cỏ lạ” của cố nhạc sĩ John Lennon (linh hồn chính của ban nhạc The Beatles).  Thích quá.  Nên đăng lên chia xẻ với các bạn đây.

 

 

 

“Khi tôi chỉ mới 5 tuổi, Mẹ tôi luôn dặn tôi rằng hạnh phúc là chìa khóa của đời sống.  Khi tôi đến trường, thầy cô hỏi tôi, mai mốt lớn lên con muốn làm gì.  Tôi viết xuống ‘hạnh phúc’.  Họ nói tôi không hiểu bài tập.  Tôi nói họ không hiểu cuộc đời.”

 

Mời bạn để lại comment

%d bloggers like this: