Học Viên

Phần nầy dành riêng cho tất cả những học viên đã và đang học những lớp đầu tư từ Rủng Rỉnh Academy. Chúng ta đã cùng ngồi chung lớp, ăn nhậu chung bàn, cùng thắng huy hoàng và thua thảm thiết với stocks cũng như options rồi. Hãy ráng giữ liên lạc với nhau, dù chỉ là qua email, group chat và tin nhắn.

Nếu bạn chưa tham gia vô group Rủng Rình, mời bạn hãy download cái app Telegram xuống phone hoặc/và computer của mình, rồi search for Edward H. Tran với số phone 408-888-7668. Khi bạn tìm được Phương rồi, hãy text qua câu chào hỏi, Phương sẽ add bạn vô nhóm.