Chuyện không-ai-làm-được

 
 
 
 
 
Người ta nói “chuyện nầy làm chẳng được đâu”
Người ta bàn “không thể nào”, “sức mấy”, “còn lâu”
Nhưng hắn vẫn mĩm cười và buông lời chắc nịch:
“Tôi làm thử, không xong, thì mới chịu cúi đầu”
 
Rồi vừa xăng tay áo vừa cất giọng ngân nga
Hắn nhào vào công việc, mặc thiên hạ bàn ra
Làm cật lực miệt mài dù tay nhừ chân mõi
Quyết lòng không bỏ cuộc dù đích đến còn xa
 
Nhiều người chế nhạo rằng “thằng nầy quả là ngông
Xuống dưới nước mò trăng cho phí sức hao công”
Nhưng hắn vẫn phớt lờ và đêm ngày ra sức
Càng nhễ nhãi mồ hôi càng hừng chí tang bồng
 
Có vài người khuyên hắn “hãy bỏ cuộc đi thôi
Trăm ngàn kẻ trước anh đều thất bại hết rồi”
Hắn suy nghĩ vài giây rồi trả lời lễ độ:
“Vâng, nhiều người đã thử, bây giờ đến phiên tôi”
 
Và hắn làm tiếp tục dù đầu mệt người ê
Dù tiền nong hao cạn, dù kẻ nhạo người chê
Cho đến một ngày kia, chuyện không-ai-làm-được
Đã được hắn làm xong.
     Aaah … hạnh phúc tràn trề!
 

 

 

 

 

 

 

Bài thơ trên đây đã được viết dựa theo bài “It Couldn’t Be Done” của ông Edgar A. Guest được phát hành gần 100 năm trước (mời bạn click lên những chữ màu xanh nầy nếu bạn muốn đọc bài thơ nguyên thủy bằng tiếng Mỹ).  Phương mong sao các bạn cũng sẽ giống như “hắn”, sẽ xăng tay áo lên, sẽ cất tiếng hát và bắt đầu làm những chuyện không-ai-làm-được.  Mong rằng bạn sẽ dốc hết lòng, dồn hết sức, sẽ không bao giờ bỏ cuộc.

Và bạn sẽ làm xong.

Và bạn sẽ thành công.

 

 

Mời bạn để lại comment

%d bloggers like this: