Viết tiếp theo bài .. Trước

Thật là một sự tình cờ may mắn, lớp vừa kết thúc thì thị trường chao đảo dữ dội (nghe đâu dân chúng bên đảo quốc sương mù đang tính đường ra khỏi ..EU) – Stocks xuống hàng loạt (toàn những “em” stocks xinh đẹp, thơm ngon không) bận nầy mấy anh em huynh đệ […]