Đừng Bỏ Cuộc

“Đừng bỏ cuộc. Cố gắng lên!”  Mình thường nghe người ta động viên nhau bằng câu này khi gặp những khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Chắc bạn sẽ nói: Câu này xưa lắm rồi bà nội, ai mà không biết. Bà nhắc làm gì? Tôi nhắc vì mấy chữ tưởng chừng như đơn giản …

Đừng Bỏ Cuộc Read More »