Rủng Rỉnh

Bạn muốn giàu mà – phải không?

Cách hay là cớ?

Find a way

Nếu bạn thật lòng muốn có được, đạt được bất cứ điều gì … bạn sẽ tìm ra một CÁCH.

Còn không … bạn sẽ tìm ra một CỚ.

So, what’s it gonna be?

 

About Trần HuyPhương Edward

Mời bạn để lại comment